trooperbanner

Beleidslijnen Jeugdwerking

Baseballclub Piranhas

VIER beleidslijnen gebaseerd op de visie op jeugdwerking

Beleidslijn 1:
de jeugdwerking zal wekelijks doorgaan op een vastgelegd tijdstip en vaste locatie

Beleidslijn 2:
een vlotte en tijdige communicatie met spelers en ouders via de beschikbare kanalen

Beleidslijn 3:
oudere spelers en ouders betrekken bij de jeugdwerking ten einde meer leden te betrekken bij de activiteiten van de club

Beleidslijn 4:
actief bekendmaken van de jeugdactiviteiten via pers, sportdienst en scholen